Suomalaisilla vapaaehtoisilla kätkötarkastajilla on nyt reilun vuoden ajan ollut apunaan väsymätön pieni robotti!

Robotti on käytännössä pieni ohjelma, joka tekee automaattisia tarkastuksia tarkastusjonoon tuleville kätköille ja ilmoittaa huomaamistaan virheistä kätkön tekijälle.

Automaattisesti ajettava ohjelma käy läpi kaikki tarkastusjonoon tulevat uudet kätköt muutamien minuuttien sisällä niiden lähettämisestä. Jos kätkössä on jotain korjattavaa, niin tästä tulee kätkösivulle vakiomuotoinen tarkastajaviesti (reviewer note). Viestistä tulee sähköposti-ilmoitus tekijälle, kuten muistakin lokiviesteistä.  Robotti poistaa samalla kätkön tarkastusjonosta odottamaan korjauksia. Kun virhe on korjattu, voi kätkön taas palauttaa tarkastusjonoon.

Jos kätköstä ei löydy mitään robotin tuntemia virheitä, jää kätkö tarkastusjonoon odottamaan vapaaehtoisen kätkötarkastajan tarkastusta.

Robotti saa hoidettua jonosta monia tylsiä rutiinitapauksia ja vapauttaa kätkötarkastajien aikaa muiden kätköjen julkaisemiseen. Usein kätkön tekijä ehtii korjaamaan robotin huomaaman ongelman jo ennen kuin kätkötarkastaja olisi ehtinyt edes aloittamaan kätkön tarkastusta. Näin kätkö on todennäköisemmin valmis julkaistavaksi silloin kun kätkötarkastaja ehtii sen kimppuun.

Ihmistäkin vielä tarvitaan

Kokonaan robotit eivät ole kätkötarkastajia korvaamassa – ainakaan ihan lähivuosina. Nykyinen robotti ei koskaan julkaise geokätköjä, sillä monet ohjesääntöjen kohdat ovat sellaisia, että tarkastaminen vaatii ihmisen harkintakykyä ja hahmottamista. Julkaistavan kätkön lopullinen katselmointi jää aina ihmiselle.

Millaisia virheitä robotti huomaa?

Robotti tarttuu virheisiin, jotka on teknisesti helppo huomata ja tarkistaa. Tällaisia ovat esimerkiksi epäjohdonmukaisuudet maastoluokituksessa ja attribuuteissa (esim. T5 ja “saavutettavissa pyörätuolilla”), puuttuvat tai ylimääräiset reittipisteet (esim. erillinen loppupiste tradissa tai mysteeri ilman loppupistettä) sekä etäisyyksiin liittyvät asiat (esim. mysteerin loppupiste liian kaukana tai kätkö kaukana kotikoordinaateista).

Robotti laittaa viestiä muistakin kuin selvistä virheistä. Esimerkiksi kaikki ensimmäistä geokätköään tekevät saavat ohjeistuksen, jossa mm. pyydetään vielä kerran lukemaan ohjesäännöt ja ohjeet ensimmäisen kätkön tekemiseen. Moni ensipiilottajista onkin lukenut ohjeet hyvin, mutta valitettavasti osa kuulee koko ohjesäännöistä ensimmäistä kertaa ja varmistelu on tarpeen.

Tarkastusrobotti huomauttaa myös kaikista kätkökuvaukseen lisätyistä linkeistä ja pyytää piilottajaa varmistamaan, että ne ovat ohjesääntöjen mukaisia, eli eivät esimerkiksi johda yritysten tai mainoksia sisältäville sivuille. Huomautus tulee aina kun linkkejä on, sillä linkkien tarkistaminen työllistää kätkötarkastajia todella paljon ja hidastaa samalla kaikkien kätköjen julkaisua. Arviolta melkein puolet kätkökuvauksiin lisätyistä linkeistä johtaa kaupallisille sivuille, vaikka tällaiset on suoraan kielletty ohjesäännöissä. Valitettavasti moni muuten aiheeltaan sopiva sivu sisältää mainoksia.

Miksi kätkölomake antaa tehdä näitä helppoja virheitä?

Kaikki robotin havaitsemat virheet ovat sellaisia, että ne olisi mahdollista ottaa kiinni jo kätkön tallennusvaiheessa. Kätköjen tallennuslomake voisi tarkastaa samat asiat ja antaa niistä suoraan palautteen kätkön tekijälle. Kätkötarkastajat ovat vuosien varrella toivoneet parempaa tarkistusta jo tallentamiseen ja kätkölomakkeessa onkin tapahtunutkin kehittymistä, mutta valitettavasti sieltä edelleen pääsee läpi liikaa helppoja virheitä, jotka työllistävät vapaaehtoisia ja viivästyttävät kätköjen julkaisua.

Kätkötarkastajien toiveet kilpailevat samoista kehittäjäresursseista sivun muiden ominaisuuksien sekä mobiilisovelluksen kehittämisen kanssa ja tunnetusti geokätköilijöilläkin olisi vaikka mitä toiveita Geocaching.com:n uusiksi ominaisuuksiksi. Tästä syystä en pidättele hengitystä kätkölomakkeen ongelmien ratkaisun kanssa.

Automaattisia saturaatiotarkastuksia

Robotti tekee myös saturaatiotarkastuksia. Jos kätkön nimessä on “saturaatiotarkastus” ja paikalle mahtuu uusi kätkö, voi saturaatiotarkastukseen saada vastauksen minuuteissa. Jos paikalle ei mahdu kätköä, tai robotti ei pysty sitä suoraan sanomaan, jää saturaatiotarkastus odottamaan kätkötarkastajaa. Kätkötarkastajalla on kyky katsoa tilanne tarkemmin ja miettiä mitä tietoja mahdollisen lähellä olevan kätkön sijainnista voi antaa.

Koska joku kuitenkin keksisi käyttää automaattisia saturaatiotarkastuksia vilpillisiin tarkoituksiin, on siihen jouduttu asettamaan erilaisia rajoituksia ja hälytyksiä. Robotti rajoittaa yhden nimimerkin tekemien automaattisten saturaatiotarkastusten määrää ja huomaa myös tietylle alueelle kohdistuvat poikkeuksellisen suuret saturaatiotarkastusmäärät eri käyttäjiltä. Poikkeamista lähtee aina ilmoitus meille kätkötarkastajille.

Ole oman kätkösi ensimmäinen tarkastaja

Paras tapa nopeuttaa oman kätkön käsittelyä on käydä se itse huolella läpi ennen kätkön lähettämistä tarkastusjonoon. Lue myös ohjesäännöt läpi aina ennen uuden kätkön tekemistä, sillä ne elävät jatkuvasti. Anna kätkötarkastajalle mieluummin liikaa, kuin liian vähän informaatiota. Me emme ole nähneet kätköpaikkaasi ja joudumme tekemään tarkastuksen karttakuvien sekä antamiesi tietojen perusteella.

Kaikki robotin huomaamat virheet ovat sellaisia, että kätköntekijäkin voisi ne huomata. Meille ihmisille tietysti aina sattuu virheitäkin, mutta huolellisuudella niiden määrää voi vähentää.

Kirjoittaja

El-ahrairah
Kirjoittaja on vapaaehtoinen kätkötarkastaja, joka on tarkastanut Geocaching.com:n kätköjä yli viiden vuoden ajan.