Travel Bug
Travel bugit ja geokolikot ovat suosittuja, mutta kuinka paljon niitä on laskettu liikkeelle? Ja kuinka moni reissaajista oikeasti liikkuu kätköissä? Ovatko geokolikot kätköissä, kätköilijöiden taskuissa vai keräilykansioissa?

Päätimme ottaa selvää ja saimme Groundspeakin edustajalta käyttöömme tilastotietoa reissaajien määristä ja liikkeistä. Yhteensä reissaajia on aktivoitu huikeat yli kolme miljoonaa – tilastojen hakuhetkellä tarkalleen 3 051 393! Näistä valtaosa (72 %, 2 181 554 kpl) on geokolikoita tai muita oman kuvakkeen omaavia reissaajia. Loput (869 839 kpl) on perinteisiä Travel Bug -laattoja.

Reissaajat on tehty liikkumaan, mutta noin kolmannes reissaajista (34 %, 1 028 051 kpl) ei ole koskaan liikkunut kätköstä toiseen. Luvussa on mukana omistajien kokoelmissa olevat keräilykappaleet ja reissaajat, joita omistaja ei ole vielä ehtinyt laittaa liikkeelle.

Lokitietojen tietojen mukaan 47 % (1 426 739 kpl) reissaajaa on kätköilijöiden hallussa, 23 % (699 687 kpl) on kätköpurkeissa ja loput ovat joko omistajan keräilykokoelmassa tai merkitty kadonneeksi.

Reissaajista 60 % (1 819 238 kpl) ei ole kirjattu mitään tapahtumia viimeisen vuoden aikana, eli ne eivät ole liikkuneet eikä kukaan ole kirjannut nähneensä niitä.

Näistäkin melkein puolet (46 %) on lokien mukaan kätköilijöillä. On vaikea sanoa kuinka moni vuoteen liikkumattomista kätköilijöillä olevista reissaajista on aidosti hukassa, sillä seurantakoodeja on myyty gepseissä, kävelykepeissä, autotarroissa, paidoissa ja ties missä. Esineen jäädessä pois käytöstä myös siinä oleva koodi unohtuu. Luvussa voi olla mukana myös reissaajia, joita omistaja ei koskaan syystä tai toisesta laittanut liikkeelle.

Huolestuttavaa on se, että liikkumattomista reissaajista reilu neljännes (26 %, 483 567 kpl) on lokien mukaan kätköpurkeissa. Näin harvoin vieraillut kätköt ovat harvassa, joten näistä reissaajista suurin osa on todennäköisesti kadonnut.

38 % (183 590 kpl) vuoteen liikkumattomista kätkön reissaajalistalla roikkuvista reissaajista on arkistoidussa tai hyllytetyssä kätkössä. Näissä tapauksissa reissaajan ja kadonneen kätkön omistajat ovat unohtaneet merkitä reissaajan kadonneeksi. Kumpi tahansa voi tehdä merkinnän reissaajan sivulla.

Loput 299 977 kätköihin merkityistä liikkumattomista reissaajista on aktiivisten kätkön reissaajalistalla. Eli moni aktiivisen kätkön listalla roikkuva reissaaja ei todennäköisesti oikeasti ole kätkössä vaan on lähtenyt sieltä jonkun matkaan ja jäänyt kirjaamatta. Tälläisissäkin tapauksissa kätkön tai reissaajan omistaja voi merkitä reissaajan kadonneeksi.

Kadonneeksi merkintä poistaa reissaajan kätkön reissaajalistalta, mutta reissaajaa voi myöhemmin jatkaa matkaansa normaalisti jos se jostain löytyykin.

On ilo huomata, että keräilykokoelmissa olevat reissaajat eivät ole vain keräämässä pölyä kirjahyllyissä. Omistajan kokoelmissa olevista reissaajista 81% (372 748 kpl) on kirjattu nähdyksi viimeisen vuoden aikana. Geokolikkokansiot siis liikkuvat ahkerasti muiden näyteillä miiteissä.

Vuonna 2015 kätköilijät kirjasivat liikkeitä tai havaintoja yhteensä 1 087 206 matkalaisesta. Osaan näistä kirjattiin vain havaintoja, mutta 854 498 reissaajaa liikkui vuoden aikana – se on 28 % kaikista koskaan lasketuista reissaajista.

Oletko laittanut omia reissaajia liikenteeseen? Miten niiden matka on sujunut?